Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM64.00
Kaedah Tepat Memahami Hadis
Price RM64.00
Product SKU 9789831008423
Brand Penerbit UM
Reward Points 64
Availability 2
Quantity
Description

Kaedah Tepat Memahami Hadis - Kulit lembut 

 

Penulis: Faisal Ahmad Shah
ISBN: 9789831008423
Tahun: 2016
Bahasa: Bahasa Melayu
Bil Muka surat: 320
Berat: 518g

 

Buku Kaedah Tepat Memahami Hadis merupakan sebuah karya yang membincangkan mengenai kaedah kaedah tepat dalam memahami hadis-hadis nabi SAW. Munculnya aliran-aliran pemikiran moden seperti Orientalis, antihadis dan liberal di samping tersebarnya pemikiran terdahulu seperti Syiah, Khawarij dan Muktazilah menjadikan karya ini penting untuk diteliti dan dipelajari. Penolakan hadis sahih oleh golongan ini adalah berpunca antaranya berpada dengan satu hadis sahaja tanpa melihat kepada riwayat lain, berpegang dengan zahir nas tanpa melihat kepada maqasidnya, mentakwil hadis dengan takwilan yang fasid, tidak melihat kepada sabab wurud hadith, menggunakan logik akal semata-mata, menolak hadis kerana bertentangan dengan fakta sains dan sebagainya.

Buku ini mengandungi empat bab utama yang antaranya memfokuskan kepada kepentingan fiqh al hadith, metode nabi, para sahabat, tabiin dan ulama hadis dalam fiqh al-hadith. Perbincangan seterusnya tertumpu kepada metode para ulama hadis dalam menilai sanad dan matan hadis. Bab yang penting dalam buku ini ialah perbincangan mengenai 20 kaedah tepat dalam memahami hadis berserta contoh bagi memudahkan kefahaman pembaca. Buku ini diakhiri dengan pendedahan pemikiran aliran-aliran menyeleweng dan kefahaman mereka terhadap hadis-hadis nabi. Semoga buku ini dapat dijadikan panduan kepada masyarakat Islam dalam memahami hadis-hadis nabi SAW seterusnya menolak tohmahan dan penyelewengan terhadap kandungan hadis-hadis nabi SAW.
 

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
You Might Like These Too:More