Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM35.00
Adab Menyara Hidup
Price RM35.00
Product SKU 9789671946534
Brand Halaqah Muamalah
Reward Points 35
Points Needed 7000
Availability 4
Quantity
Description

ADAB MENYARA HIDUP: Terjemahan Sharḥ Kitāb al-Kasb liʾl-Shaybānī

 

Pengarang: Imām al-Sarakhsī

Penterjemah: Amru Sazali

Penyunting: Rizky Febrian

Penerbit: Kafilah Buku & Halaqah Muamalah

Tahun: 2022 (Cetakan Pertama)

ISBN: 978-967-19465-3-4

Bil. m.s.: xvi + 168 hlm.

Harga: RM30.00

 

 

Sinopsis:

Di tangan pembaca ialah terjemahan Sharḥ Kitāb al-Kasb yang ditulis oleh Imām al-Sarakhsī RHM (w. 483 H/ 1090 M), yang mensyarahkan Kitāb al-Kasb karya Imam al-Shaybānī RHM (w. 189H/ 804 M). Buku ini membahaskan cara amalan yang tepat dan wajar berkenaan usaha menyara kehidupan sendiri dan keluarga.

Secara keseluruhan, karya ini menelusuri pengamatan Imam al-Shaybānī terhadap cara bagaimana pengamal-laksanaan ‘Adab Menyara Hidup’ yang telah dilakukan oleh para Salaf terdahulu berdasarkan kefahaman mereka akan sumber-sumber utama dalam Islam, yakni al-Qur’ān dan Sunnah, termasuk sumber-sumber fiqh, akidah dan juga tasawuf.

Pembacaan teliti terhadap karya ini memberikan sudut pandang yang mustahak dalam membina wawasan nilai kemasyarakatan yang bersepadu, yang mendasari kesemua urus niaga dan kegiatan ekonomi dalam Islam. Ia juga dapat membawa kepada penggesaan untuk mentakrif semula ekonomi sebagai ‘Ilmu Menyara Hidup dan Memberi Nafkah’ (ʿilm al-iktisāb wa al-infāq), lalu menjauhi daripada keterujaan dan kebimbangan melampau terhadap faham ketidakcukupan dalam mengejar kemahuan.

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
You Might Like These Too:More