Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM83.00
Jami' At-Tirmizi (Jilid 2)
Price RM83.00
Product SKU 9789830426631
Brand JAKIM
Points Needed 16600
Availability 3
Quantity
Description

Jami' At-Tirmizi (Jilid 2) - Kulit Keras


Pengarang: Muhammad 'Isa Saurah at-Tirmizi
Penterjemah: Faisal Ahmad Shah 
Pentashih: Fauzi Deraman, Mohd al-Ikhsan Ghazali, Syed Najihuddin Syed Hassan & Khadher Ahmad
ISBN: 9789830426631
Penerbit: JAKIM
Bahasa: Melayu
Tahun: 2021
Bil. Muka surat: 530
Berat:  2006 g


Kitab Jami' at-Tirmizi karangan Imam at-Tirmizi merupakan kitab hadith yang menempati kedudukan keempat berbanding al-Kutub as-Sittah yang lain iaitu Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Jami' at-Tirmizi, Sunan an-Nasa'i dan Sunan Majah. Antara keistimewaan kitab ini ialah kandungan hadith-hadithnya yang meliputi pelbagai topik dan bidang bukan sahaja terhad kepada hadith-hadith hukum sahaja. Ia turut memuatkan maklumat perselisihan ulama' mengenai amalan ibadat berdasarkan hadith sama ada daripada para sahabat, tabi'in, atba'at-tabi'in dan ulama mujtahidin, pandangan ulama' terhadap perawi dari sudut al-Jarh wa at-Ta'dil dan yang paling penting sekali ialah darjat hadith oleh Imam at-Tirmizi pada sebahagian besar hadithnya. Melalui kitab ini juga, pembaca didedahkan dengan pendapat Imam asy-Syafi'i mengenai sesuatu amalan ibadat berdasarkan hadith yang dibincangkan. Justeru, ia boleh dijadikan sumber rujukan bagi mengenal pasti pendapat-pendapat Imam asy-Syafi'i dalam sesuatu ibadat.
 

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
You Might Like These Too:More