Free shipping within Peninsular Malaysia for order over RM120.00
RM47.00
Teologi Al-Ghazali (Qawaid Al-'Aqaid)
Price RM47.00
Product SKU 9786020753201
Brand Pena Sarjana
Points Needed 9400
Availability
Description

Teologi Al-Ghazali (Qawaid Al-'Aqaid) - Kulit Lembut

 

Penulis: Imam al-Ghazali
Penterjemah: Mohamad Abdul Hanif, S.Ag.
ISBN: 9786020753201
Penerbit: Penerbit Forum
Tahun: 2022
Bahasa: Indonesia
Muka Surat:  443
Berat: 370g
 

Salah satu karya Sang Hujjah Al-Islam, Imam Al-Ghazali, yang begitu tegas secara prinsipiil adalah Qawa’id Al-‘Aqaid ini. Di dalamnya, Sang Imam merumuskan gagasannya tentang prinsip-prinsip teologi untuk mempertahankan kemurnian akidah Islam dari para penyebar bidah. Karya ini menolak pemikiran dari golongan-golongan yang berseberangan seperti Khawarij, Mu’tazilah, Syiah, dan sekte-sekte lainnya. Dengan kata lain, karya ini merupakan upaya Sang Imam untuk menyelamatkan umat Islam dari bahaya pemikiran teologi yang tercampur dengan bidah.

 

Dalam karyanya ini, Imam Al-Ghazali menguraikan kaidah-kaidah akidah yang sepatutnya dijadikan pedoman bagi umat Islam agar tidak jatuh pada kesesatan dan penyimpangan. Imam Al-Ghazali juga coba membentengi akidah murni Islam dari godaan pemikiran yang terlampau liberal dan ekstrem, yang lebih jauh lagi telah bercampur dengan gagasan-gagasan yang tak sejalan dengan sumber Islam. Tak lain dan tak bukan bahwa inilah karya Sang Imam yang patut dijadikan dasar dalam berakidah ala Ahlussunnah wal Jama’ah.

 

Reviews (0)
view all
back
0
0 reviews
You Might Like These Too:More